Gezond, gemotiveerd en met plezier
het werkende leven invullen

Leeftijd & Werk brengt duurzame inzetbaarheid in u organisatie tot leven. En verankert dit in het HR-beleid en de bedrijfscultuur. Met een aanpak die afgestemd is op wat nu nodig is in uw organisatie. Bijvoorbeeld beleid voor 55-plussers die plots met een ander perspectief te maken krijgen. Maar ook een aanpak die tevens de inzetbaarheid in alle levensfasen ondersteund. Centraal daarin staan moderne arbeidsvoorwaarden. Deze moeten brede inzetbaarheid faciliteren en medewerkers keuzeruimte bieden. Met de kennis van Montae bekijken we bijvoorbeeld de mogelijkheden voor deeltijdpensioen. Daarnaast initiëren we veranderingen in de bedrijfscultuur en HR-beleid die ervoor zorgen dat medewerkers zelf de regie over hun inzetbaarheid oppakken.

Ondernemen is veranderen

Moderne organisaties zijn constant in verandering. Flexibiliteit wordt de voorwaarde voor continuïteit, beweeglijk blijven een voorwaarde om te overleven. Het optimaal benutten van menselijk kapitaal speelt daarin een sleutelrol. De toegevoegde waarde van HRM ligt in brede inzetbaarheid van medewerkers en om hen met plezier te laten werken.

Arbeidsverhoudingen in beweging

Het collectief sociaal vangnet in Nederland verdwijnt. Arbeidsrelaties worden flexibeler, het ontslagrecht versoepeld, de WW-duur ingekort. Door verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd werkt iedereen straks van ongeveer 22 jaar tot z’n 70-ste. In die periode wordt je geconfronteerd met verandering in of zelfs het verdwijnen van je functie, carrière wendingen, wisselende gezinstaken, mantelzorg en teruglopende energie. Medewerkers zijn voor hun inzetbaarheid steeds meer zelf verantwoordelijk. En willen hun werk afstemmen op hun individuele wensen van het moment.

Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich doordat wij essentiële discussies initiëren, voortbouwen op beleid wat er al is en past en inspireren met aansprekende voorbeelden. We werken steevast vanuit onderzoek naar feiten en plaatsen deze in een strategische perspectief. Daarbij betrekken we actief alle stakeholders. Met de up-to-date kennis en ervaring van onze adviseurs reiken wij vernieuwende inzichten en mogelijkheden aan en doorbreken stereotypische denkpatronen.

Leeftijd &Werk zorgt dat duurzame inzetbaarheid gaat leven en verankerd wordt in uw organisatie.

Heeft u vragen?
Bel 070-30 42 900 of vul hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op. Klik hier